Menu Zamknij

montaż

  • wybór lokalizacji dla jednostki wewnętrznej/zewnętrznej
  • montaż podstawy mocującej jednostkę wewnętrzną oraz konstrukcji/wspornika pod jednostkę zewnętrzną
  • wykonanie przewiertów w murze oraz montaż instalacji freonowej i elektrycznej
  • wykonanie połączeń kielichowych i podłączenie przewodów instalacji freonowej do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
  • podłączenie elektryczne jednostki wewnętrznej/zewnętrznej do istniejącej instalacji elektrycznej
  • wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin kondensatu z regóły do jednostki zewnętrznej (ewentualny montaż pompki skroplin)
  • wykonanie ciśnieniowej próby szczelności i próżni w układzie chłodniczym
  • pierwsze uruchomienie urządzenia i przeprowadzenie szkolenia z obsługi oraz prawidłowej konserwacji